सरकारी योजनाएं

Krishi Samadhan > सरकारी योजनाएं

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सूची

 

क्र. सं.सरकारी योजना का नाम
1.किसान ट्रैक्टर योजना
2.किसान मित्र योजना
3.कृषि उड़ान योजना
4.पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5.पीएम किसान सम्मान निधि योजना
6.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
7.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
8.प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
9.किसान क्रेडिट कार्ड योजना
10.पशुधन बीमा योजना
11.प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
12.मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना
13.कुसुम सोलर पंप वितरण योजना
14.कृषि इनपुट अनुदान योजना
15.स्माम किसान योजना
16.राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
17.स्वायल हेल्थ कार्ड योजना
18.कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
19.चारा और चारा विकास योजना
20.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
21.परम्परागत कृषि विकास योजना
22.अल्पकालीन फसली ऋण योजना
23.खेत तलाई अनुदान योजना
24.सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना
25.किसान विकास पत्र
26.मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
27.राष्ट्रीय गोकुल मिशन
28.डेयरी उद्यमिता विकास योजना
29.राष्ट्रीय बागवानी मिशन
30.राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
31.राजीव गांधी किसान न्याय योजना
32.किसान सूर्योदय योजना
33.मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना
34.मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
35.मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
36.झटपट बिजली कनेक्शन योजना
37.मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
38.मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
39.यूपी कृषि उपकरण योजना (सब्सिडी)
40.बीज ग्राम योजना
41.जैविक खेती योजना
42.राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना
43.डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)